Zawiadomienie o regatach - Regatta Build Cup

Zawiadomienie o regatach - Regatta Build Cup Zawiadomienie o regatach - Regatta Build Cup Zawiadomienie o regatach - Regatta Build Cup

DO REGAT
POZOSTAŁO
0 0
DNI
0 0
GODZ
0 0
MIN
0 0
SEK

Zawiadomienie o regatach

 1. Organizator, miejsce i termin regat.

  1. Organizatorem regat jest firma FAKRO Sp. o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz oraz firma ONE4ALL Zdzisław Gajos z siedzibą
   w Smolnicy 44-153 ul. Konwalii 50.

  2. Regaty rozegrane zostaną w dniach: 02.09-09.09.2017 w Chorwacji. Portem regat jest Marina Kremik, Primosten.

  3. Ranga regat: Stopień gradacji regat dla poszczególnych klas zostanie podany po zarejestrowaniu regat W Chorwackim Związku Żeglarskim i podany przed rozpoczęciem regat.

 2. Przepisy

  1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017-2020, ORC Club Rating system, oraz Regulaminem regat Regatta Build Cup 2017

 3. Reklamowanie

  1. Organizator będzie wymagał umieszczenia na jachtach reklam sponsorów regat zgodnie z podanym wzorem.

 4. Warunki uczestnictwa i klasy startujące.

  1. Sternik jachtu zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień żeglarskich

  2. Warunkiem wzięcia udziału w regatach jest podpisanie przez sternika oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się badaniu alkomatem w trakcie regat oraz umieszczenie reklam zgodnie z pkt 3.1.

  3. Regaty zostaną rozegrane na udostępnionych przez organizatora jachtach Salona 37, 38,,44; More 40,More 55, Beneteau 54 Jeanneau 49i,Jeanneau 53, SO 54DS i innych udostępnionych przez organizatora, startujących w klasach:A,B,C

  4. Klasa A: ORC< 40

  5. Klasa B: ORC=40 proffesional

  6. Klasa C: ORC >40

 5. Program regat:
  poniedziałek 4.09.2017 – Etap I trasa; Marina Hramina – Tribunj
  wtorek 5.09. 2017 – Etap II trasa; Tribunj – Skradin
  środa 6.09. 2017 – Etap III trasa; Skradin – Sibenik
  czwartek 7.09.2017 – Etap IV trasa :Sibenik – Rogoźnica (marina Frapa)

  1. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów

  2. Otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie się 4.09.2017 ok. godz. 9.00

  3. Przewidywane starty do każdego etapu odbędą się po wyjściu jachtów z portu o godz. 10.00 i ustawieniu trasy

  4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu i trasy regat w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Wszelkie zmiany będą dostępne na stronach: www.regaty.fakro.pl

 6. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników na odprawie skiperów.

 7. Językiem obowiązującym w komunikacji z sędzią głównym jest język angielski

 8. Punktacja

  1. Kolejność jachtów wyścigu określana będzie na podstawie formuły ORC Club Rating system.

  2. Stosowany będzie system małych punktów

  3. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu

  4. Poszczególne klasy będą klasyfikowane indywidualnie:

  5. Jachty startujące w klasie A i C będą klasyfikowane w klasyfikacji generalnej.

  6. Po rozegraniu 4 i więcej wyścigów zostanie odrzucony najgorszy rezultat

 9. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu, oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

 10. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 11. Trzy najlepsze załogi w klasach A , B , C otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe zgodnie z regulaminem regat. Najlepsza załoga w klasyfikacji generalnej (A i C) otrzyma puchar.

 12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE: Zdzisław Gajos – regaty2017@gmail.com, tel.608085615

Publikacja :02.02.2017

Organizator: Fakro sp. z o.o. One4All Zdzisław Gajos